Centre d'Estudis Selvatans
 
 
 
 
 
 

 
   
             
Qui som
 
              
Objectius i activitats
 
 
• Creació i manteniment d'una xarxa de cooperació científica i cultural al servei de la ciutadania (presència social, actes públics, sortides, campanyes, informació i assessorament...).
• Defensa del patrimoni cultural, la promoció i difusió de la recerca i divulgació científiques que tinguin per base aquest territori o que s'hi relacionin, per mitjà de seminaris, jornades, etc.
• Edició de la revista miscel·lània anual Quaderns de la Selva i les monografies Estudis i Textos, a més d'altres publicacions en col·laboració amb altres entitats i associacions..
 

Socis

 
 
Els seus socis es comprometen a participar activament en l'animació i finançament de l'entitat i la seva activitat ordinària, reben les publicacions que el CES editi cada any i les informacions de les activitats organitzades pel Centre o en les quals el Centre participa, com són ara matinals, presentacions, xerrades, col·loquis, etc. Actualment el CES té més de 200 socis.


 

Compromís

 
 
El CES es compromet a programar cada any activitats en les poblacions del seu àmbit territorial que ho sol·licitin, mitjançant conveni amb els respectius municipis. Manté lligams estrets de col·laboració amb moltes entitats locals, especialment amb el Taller d'Història de Maçanet de la Selva, el Grup d'Estudis de la Vall d'Anglès i el Cercle d'Història de Tordera, que tenen dret a un lloc a la junta de govern del CES.
 

Economia

 
 
El CES és una entitat sense ànim de lucre i rep suport econòmic dels seus socis i d'institucions com ara els ajuntaments, el Consell Comarcal de la Selva. A més, és membre actiu de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i, com a tal, participa en els òrgans de l'Institut Ramon Muntaner.

Patronat Francesc Eiximenis
Coordinadora de Centres
IRMU