Col·lecció Estudis i Textos


      

 
 
Pàgina 3

     


 

La tradició terrissera de Breda (s. XV-s. XX)
Terreres, obradors, forns, elaboració i vocabulari

Pròleg de Jordi Tura Masnou

Anna Anglisano Roca, Jordi Goñi Sarsanach

2021 (Estudis i Textos, 22), 144 p. ISBN: 978-84-937790-9-2

XI Beca de Recerca La Selva

Pròleg (Jordi Tura), p. 9; INTRODUCCIÓ, p. 11; La terrissa a Catalunya, 11. La terrissa a la comarca de la Selva, p. 13; Centres productius de la comarca de la Selva, p. 13; Jaciments arqueològics rellevents de la comarca de la Selva, p. 14; Les característiques ambientals que han portat Breda a ésser un poble terrisser, p. 18; Ecologia, p. 18; Climatologia, p. 19; Aproximació geològica de Breda, p. 22; Les terreres de Breda, p. 14. APROXIMACIÓ A LA HISTÒRIA TERRISSERA DE BREDA, p. 31; Primeres notícies, p. 31; El segle XVIII, una època daurada: la Confraria dels Ollers, el Gremis de Terrissers, l'exportació a Amèrica, p. 32; El segle XIX: la producció tradicional assoleix el cim, p. 34; La Sociedad de Maestros Alfareros de la villa de Breda (1870), p. 34; Uns terrissers maçons, p. 40; El segle XX: quan tot canvia, p. 40; La "Unió dels fabricants de TERRISSA de Breda" i la creació de la seva marca "REFRACTARIA ALFARERA-BREDA" (1928), p. 40; El paper de la dona en el món terrisser bredenc, p. 44; Conflictivitat terrissera en temps de la Segona República, p. 45; Un terrisser venent a... Nova York!, p. 47; Iconografia terrissera en bitllets de curs legal local en el transcurs de la Guerra Civil, p. 48; Segona meitat del segle XX: els anys dels grans canvi, p. 49; Evolució del nombre d'obradors en els darrers 160 anys, p. 51; Un brevíssim apunt sobre la ceràmica a Breda, p. 53; EL PROCÉS TRADICIONAL DE PRODUCCIÓ TERRISSERA, p. 55; Preparació de la terra (escumar, maurar), p. 56; Elaboració de la peça (la botxa, el cap de pastó, l'assecament, el guarniment, l'envernissament), p. 58; La cuita (el forn morú, les feixines, enfornar, el foc "xic", el foc "dret", desenfornar, el paper de la dona en la cuita), p. 65; ANNEXOS: Vocabulari tradicional dels terrissers de Breda, p. 77; Obradors existants a Breda en els anys 50 i 60 del segle XX, p. 91; Forns terrissers existents a Breda en els anys 50 i 60 del segle XX, p. 117; Central de Ventas de industriales Alfareros de Breda (1952), p. 133; AGRAÏMENTS, p. 137; BIBLIOGRAFIA, ARXIUS, ESPAIS WEB, DOCUMENTS AUDIOVISUALS I INFORMANTS, p. 139.